Kenneth Ryan, Managing Partner, KPMG in Slovakia

Kenneth Ryan

Riadiaci partner

KPMG na Slovensku

Kenneth je Riadiacim partnerom KPMG na Slovensku. Narodil sa v Írsku, ale už veľa rokov žije v Bratislave. Je členom Írskeho inštitútu autorizovaných účtovníkov. Kenneth bol súčasťou postupnej transformácie slovenskej ekonomiky zo stavu po roku 1989, cez vlnu privatizácií, až po súčasné zameranie na znalostnú ekonomiku. Má rozsiahle odborné znalosti nadobudnuté spoluprácou s vedúcimi globálnymi spoločnosťami, ktoré sa etablovali na Slovensku. Navyše, počas svojej kariéry riadil viac ako 300 transakcií v oblasti fúzií a akvizícií. Celkovo má viac ako 20 rokov profesných skúseností so širokým spektrom oblastí - od overovania účtovných uzávierok až po vytváranie náležitých štruktúr riadenia.

Špecializácia
Audit Enterprise Fúzie a akvizície Growth Poradenstvo Transactions Účtovanie transakcií
Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac