Rastislav Puchala

Riaditeľ

KPMG na Slovensku

Rastislav je zodpovedný za služby štátnej pomoci v KPMG na Slovensku

Má dlhoročné skúsenosti s poradenstvom v oblasti priamych zahraničných investícií a investičných projektov (greenfield, brownfield, expanzie). Rastislav v uplynulých rokoch viedol alebo spolupracoval na viac ako 100 investičných projektov po celom Slovensku. Pred príchodom do KPMG v novembri 2013 pôsobil ako manažér v spoločnosti PwC, kde sa zameriaval na podporu PZI a služby štátnej pomoci. Pôsobil aj ako riaditeľ Americkej obchodnej komory v Košiciach, kde pomáhal existujúcim a prichádzajúcim zahraničným investorom pri zakladaní a prevádzke ich prevádzok v regióne. Predtým pracoval 10 rokov v diplomatických službách, ktoré sa zameriavali najmä na ekonomickú a obchodnú diplomaciu.