Miroslava Plevová

Miroslava Plevová

Manažér

KPMG na Slovensku

Miroslava pracuje pre KPMG Slovensko od roku 2010, aktuálne na pozícii manažér na oddelení auditu. Počas svojho pôsobenia v KPMG absolvovala 2,5 ročnú zahraničnú stáž v Silicon Valley, KPMG US. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním audítorských služieb predovšetkým v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu, ako aj s poskytovaním služieb účtovného poradenstva (napríklad prechod na nový účtovný štandard IFRS 16, zostavovanie účtovných závierok podľa IFRS/EÚ, prvotná aplikácia IFRS/EÚ). Miroslava je registrovaná slovenská štatutárna audítorka a je tiež členkou ACCA. Okrem rodnej slovenčiny hovorí viacerými svetovými jazykmi, predovšetkým po anglicky.

Špecializácia
Audit Finančná organizácia Finančné operácie a riadenie Finančné riadenie Hodnotenie finančného a účtovného výkonu Optimalizácia finančného a účtovného procesu Verejná politika a regulačné zmeny Zavádzanie finančného a účtovného systému Úprava IFRS Účtovné normy
Vzdelanie a kvalifikácia
  • Doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, študijný program: manažment

Akreditácia
  • Registrovaná slovenská štatutárna audítorka, členka ACCA

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac