Zuzana Murcko

Líderka pre manažment značky a reputácie

KPMG na Slovensku

Zuzana osem rokov pôsobila ako ekonomická novinárka a neskôr sa dva a pol roka zaoberala PR v bankovom sektore. V roku 2016 posilnila marketingovo-komunikačný tím KPMG na Slovensku, kde sa najprv venovala najmä content marketingu a knowledge experience a od októbra 2020 prebrala agendu manažovania reputácie a značky.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, odbor žurnalistika