close
Share with your friends

Peter Laco

Výkonný riaditeľ

KPMG na Slovensku

Peter je absolventom inžinierskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor medzinárodné podnikanie. Vzdelanie si doplnil štúdiom na Nottingham Trent University, kde získal titul MBA. Svoju kariéru začínal v KPMG ako konzultant na oddelení manažérskeho poradenstva, kde strávil 9 rokov na projektoch po celom svete. Následne pôsobil v predstavenstve Západoslovenskej energetiky a neskôr viedol pobočku korporácie IBM na Slovensku. Od februára 2018 sa vrátil do KPMG na Slovensku a aktuálne zastáva pozíciu výkonného riaditeľa na oddelení manažérskeho poradenstva. Má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti poradenstva, stratégii a riadenia veľkých tímov. V rokoch 2016-2018 bol členom predstavenstva Americkej obchodnej komory na Slovensku a v súčasnosti je zvolený za člena Správnej rady IT Asociácie Slovenska. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky a po nemecky.

Peter Laco

Vzdelanie a kvalifikácia

  • Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor medzinárodné podnikanie

  • Nottingham Trent University, MBA

Certifikáty

  • Data Science for Executives Professional Certification, certifikát vydala: Columbia University in the City of New York

  • Machine Learning for Data Science and Analytics, certifikát vydala: Columbia University in the City of New York

  • IBM Certified Sales Professional - Expert Level

  • PRINCE2® Foundation Certification Training

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac

Spojte sa so mnou

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku