Alexandra Kupkovičová

Senior konzultant

KPMG na Slovensku

Alexandra je absolventkou inžinierskeho štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v odbore Aplikovaná informatika.

Má niekoľkoročné skúsenosti prevažne v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V KPMG pôsobí od roku 2022 na oddelení riadenia rizík ako senior konzultant. Zastrešuje iniciatívu Women in Cyber a je jej líderkou pre Slovensko. Alexandra je držiteľka certifikátov v oblasti projektového riadenia Agile Scrum Master a Prince2.