close
Share with your friends
Andrej Jandzík

Andrej Jandzík

Senior manažér a sektorový líder pre priemyselné odvetvie

KPMG na Slovensku

Andrej pracuje v KPMG od roku 2004. Je absolventom inžinierskeho štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore financie podniku. Andrej je registrovaný slovenský štatutárny audítor a je členom ACCA. V roku 2007 absolvoval krátkodobú stáž v Audit New Zealand, kde získal skúsenosti s auditom štátnej správy. Je súčasťou audítorských zákaziek predovšetkým malých a stredných výrobných podnikov, spoločností venujúcich sa prenájmu nehnuteľností ako aj veľkoobchodu, vrátane štatutárnych auditov účtovnej závierky na základe slovenských právnych predpisov, ako aj auditov skupinových balíkov. Má skúsenosti zo zostavovania a auditovania individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS.

Špecializácia
Audit Finančné riadenie Priemyselná výroba Úprava IFRS Účtovné normy
Vzdelanie a kvalifikácia
  • Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor financie podniku

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac