Maria Hatalova

Mária Hatalová

Manažérka

KPMG na Slovensku

Mária je absolventkou inžinierskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia financie, bankovníctvo a investovanie. Vzdelanie si doplnila na University of Bologna a v roku 2019 absolvovala aj MiniTech MBA for Women. Je držiteľkou profesionálneho osvedčenia v oblasti finančného reportingu. Pracovné skúsenosti zbierala ako audítorka v PWC Slovensko, na pozícii finančnej kontrolórky v Microsofte a v role finančnej riaditeľky pre tri krajiny v spoločnosti exe a.s. V KPMG pôsobí od roku 2020, aktuálne na pozícii manažérka oddelenia účtovného poradenstva. Zameriava sa na poradenstvo pre klientov naprieč sektormi v oblasti účtovného poradenstva a digitalizácie účtovníctva. Hovorí plynule anglicky a má komunikačnú znalosť taliančiny a francúzštiny.

Špecializácia
Poradenstvo Účtovnícke poradenské služby
Vzdelanie a kvalifikácia
  • Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor: financie, bankovníctvo a investovanie; úroveň kvalifikácie (stupeň vzdelania): Ing. (II. stupeň)

  • University of Bologna, kurz: Ekonomika a trhová politika

  • MiniTech MBA for Women

Akreditácia
  • Advanced diploma in accounting and business

  • Prince2 Foundation

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac