close
Share with your friends
Juraj Hanus

Juraj Hanuš

Technology Consulting Analyst

KPMG na Slovensku

Juraj je absolventom magisterského štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v odbore Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie. Počas vysokoškolského štúdia sa podieľal na vývoji medzinárodne používanej aplikácie a neskôr pracoval ako špecialista investičného reportingu v zaisťovni. Do KPMG nastúpil v roku 2019. V rámci svojej agendy sa venuje dátovej analytike a inováciam. Okrem klientskych projektov koordinuje CSR aktivitu Cyber4Kids, ktorá vzdeláva deti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kritického myslenia.