close
Share with your friends
Jozef Hančár

Jozef Hančár

Senior manažér

KPMG na Slovensku

Jozef pôsobil v KPMG od roku 2004 vyše šesť rokov na oddelení auditu, potom rovnako dlhú dobu na pozícii riaditeľa Úseku aktuárskych činností a riadenia rizík v Poštovej poisťovni. V roku 2017 sa vrátil do KPMG a aktuálne zastáva pozíciu Senior manažér na oddelení auditu. Venuje sa auditu, ale aj poskytovaniu aktuárskych služieb a účtovného poradenstva ako aj školeniam na témy ako sú poistné zmluvy a zamestnanecké požitky. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti z odvetvia finančných služieb – najmä poisťovne, ale aj iné finančné inštitúcie, výrobné spoločnosti či orgány štátnej správy. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky. Je kvalifikovaným aktuárom Slovenskej spoločnosti aktuárov.

Špecializácia
Poradenstvo Risk Consulting Účtovnícke poradenské služby
Vzdelanie a kvalifikácia
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor Ekonomická a finančná matematika

  • Kvalifikovaný aktuár Slovenskej spoločnosti aktuárov

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac