Jozef Hančár

Riaditeľ

KPMG na Slovensku

Jozef pôsobil v KPMG od roku 2004 vyše šesť rokov na oddelení auditu, potom rovnako dlhú dobu na pozícii riaditeľa Úseku aktuárskych činností a riadenia rizík v Poštovej poisťovni. V roku 2017 sa vrátil do KPMG a aktuálne zastáva pozíciu riaditeľ na oddelení auditu. Venuje sa auditu, ale aj poskytovaniu aktuárskych služieb a účtovného poradenstva ako aj školeniam na témy ako sú poistné zmluvy a zamestnanecké požitky. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti z odvetvia finančných služieb – najmä poisťovne, ale aj iné finančné inštitúcie, výrobné spoločnosti či orgány štátnej správy. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky. Je kvalifikovaným aktuárom Slovenskej spoločnosti aktuárov.

  • Poradenstvo
  • Risk Consulting
  • Účtovnícke poradenské služby
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor Ekonomická a finančná matematika

  • Kvalifikovaný aktuár Slovenskej spoločnosti aktuárov