close
Share with your friends
Jozef Géci

Jozef Géci

Riaditeľ

KPMG na Slovensku

Jozef je absolventom inžinierskeho štúdia na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, a zároveň inžinierskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia audit a účtovníctvo. V KPMG pôsobí od roku 1997, aktuálne na pozícii Director na oddelení manažérskeho poradenstva a ako sektorový líder pre Infraštruktúru. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb v oblasti procesného a projektového poradenstva, financovania a kontroly ako aj stratégií a analýz, pre klientov zo súkromného aj verejného sektora.

Špecializácia
Infraštruktúra Management Consulting Poradenstvo
Vzdelanie a kvalifikácia
  • Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

  • Ekonomická univerzita v Bratislave, špecializácia audit a účtovníctvo

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac