Richard Farkaš

Retired Partner/Consultant

KPMG na Slovensku

Richard je registrovaný štatutárny audítor, v KPMG Slovensko pracuje od r.1993 a od r.1997 ako audit partner, predtým tiež v KPMG Nemecko a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od r.1993 nadobudol bohaté skúsenosti v audite účtovných závierok a skupinových balíkov pre nadnárodné a slovenské spoločnosti podľa slovenských právnych predpisov, IFRS a US GAAP. Richard sa zaoberá aj posudzovaním vplyvu právnych predpisov EÚ a IFRS na slovenskú účtovnú legislatívu. Bol členom Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a tiež je autorom množstva odborných publikácií.