close
Share with your friends

Marian Dzuroška

Výkonný riaditeľ, KPMG Legal

KPMG na Slovensku

Marian je absolventom magisterského štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a University of Vienna, kde získal titul Master of Law (LL.M.) a doktorandského štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave (PhD.). Svoju kariéru začal v KPMG ako právnik - špecialista na daňové poradenstvo. Po dvojročnom pôsobení v právnickej kancelárii sa do KPMG v roku 2012 vrátil a aktuálne zastáva pozíciu výkonného riaditeľa v spoločnosti KPMG Legal. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti M&A, korporačného práva, práva nehnuteľností, compliance a pracovného práva. V rámci svojej praxe poskytuje poradenské služby národným aj nadnárodným spoločnostiam, a to aj v rámci komplexných medzinárodných transakcií. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky a rusky.

Marian Dzuroška

Vzdelanie a kvalifikácia

  • Magisterské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

  • University of Vienna, Master of Law (LL.M.)

  • Doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave (PhD.)

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac

Spojte sa so mnou

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku