Marc Derydt, audit partner

Marc Derydt

Partner, zodpovedný za Audit

KPMG na Slovensku

Marc má 30 rokov skúseností s poskytovaním audítorských služieb finančným inštitúciám, najmä z oblasti bankovníctva, poisťovníctva a dôchodkových fondov, ako aj z finančného poradenstva, transakcií a oceňovania. Marc sa v súčasnosti zaoberá predovšetkým auditom bánk a poisťovní. Poradenské služby zahŕňajú pomoc s akvizíciami a ocenením, rovnako ako účtovné poradenstvo, SOX 404 proces a testovanie. Marc je akreditovaným partnerom pre kontrolu kvality a súladu s IFRS pre KPMG Slovensko a vedie poradenské služby v oblasti riadenia finančných rizík, ktorej súčasťou je ocenenie derivátov a iných finančných nástrojov.

Špecializácia
Audit Finančné služby Riadenie finančných rizík
Vzdelanie a kvalifikácia
  • Vysoká škola ekonomická (HEC Liège)/ Fakulta obchodu a financií, Belgicko

Akreditácia
  • Marc je v KPMG na Slovensku akreditovaným partnerom pre kontrolu kvality a súladu s IFRS.

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac