Tomáš Ciran, partner

Tomáš Ciran

Partner, zodpovedný za Daňové a právne služby

KPMG na Slovensku

Tomáš má značné skúsenosti v daňovom poradenstve poskytovanom mnohým spoločnostiam založeným na Slovensku a tiež rozsiahle skúsenosti s poradenstvom zahraničným investorom pri štruktúrovaní ich investícií na Slovensku. Jeho skúsenosti zahŕňajú daňové poradenstvo vrátane due diligence, transakčných služieb, dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty a ich zosúladenie so zákonmi.

Špecializácia
Daň Právne služby
Vzdelanie a kvalifikácia
  • Ekonomická univerzita v Bratislave

  • Univerzita Komenského v Bratislave - právnická fakulta

  • certifikovaný daňový poradca

  • člen International Fiscal Association

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac