Pavol Adamec

Pavol Adamec

Výkonný riaditeľ, Riadenie rizík

KPMG na Slovensku

Pavol je absolventom inžinierskeho štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v oblasti Informatika. Počas svojej odbornej kariéry od roku 1994 pracoval prevažne v oblasti technológií a riadenia rizika. Cez svoje pôsobenie vo viacerých spoločnostiach získal skúsenosti vzťahujúce sa k technológiám a riadeniu rizika tak z pohľadu klienta ako aj poradenskej firmy. Je držiteľom viacerých profesných certifikátov – Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT).

Špecializácia
Kybernetická bezpečnosť Ochrana údajov Poradenstvo Risk Consulting Zákony o kybernetickej bezpečnosti a regulácia
Vzdelanie a kvalifikácia
  • Inžinier v oblasti Informatika, ​Certified

  • Information Systems Auditor (CISA), Certified

  • Information Security Manager (CISM)

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

  • Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Community involvement
  • ​Člen Rady ISACA Slovensko

Publikácie
Načítať viac
Sieť
Načítať viac