close
Share with your friends

Cyber4Kids

Cyber4Kids

Interaktívne vzdelávanie detí o bezpečnom správaní sa na internete.

Interaktívne vzdelávanie detí o bezpečnom správaní sa na internete.

Cyber4Kids

Projekt Cyber4Kids založili spoločne občianske združenie DigiQ a KPMG na Slovensku v roku 2018. Jeho cieľom je podpora vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre deti vo veku 9-14 rokov, ktoré denne prichádzajú do kontaktu s nástrahami virtuálneho sveta.

Prečo považujeme túto iniciatívu za dôležitú?

Kritické myslenie a obozretnosť pri používaní informačných technológií u žiakov cieľovej skupiny často popri rýchlom nadobúdaní digitálnych zručností zaostáva. Tým sa zvyšuje riziko negatívnej skúsenosti v kybernetickom priestore (napríklad zneužitie osobných údajov, infikovanie počítača nechtiac stiahnutým obsahom a pod.)

Súčasťou vzdelávacieho procesu v tejto oblasti by však mal byť aj otvorený dialóg medzi učiteľmi, rodičmi a samotnými žiakmi.

Témy, ktorým sa venujeme:

 • Kybernetický priestor a jeho bezpečnosť – význam, objasnenie pojmu, úvod do histórie
 • Záškodníci – hackeri a ich podvodné techniky
 • Bezpečné online nakupovanie
 • Bezpečné sťahovanie obsahu
 • Praktické návody a odporúčania, ako používať internet bezpečne
 • Aktuálne trendy a bezpečnosť zariadení budúcnosti
 • Iné, tematicky súvisiace problémy – po dohode so školou

Cyber4Kids v číslach:

 • Založený v roku 2018
 • 500+ účastníkov
 • 10+ dobrovoľníkov-lektorov
 • 1-4 hodiny trvá jedna prednáška

V prípade záujmu o poskytnutia ďalších informácií o projekte nás prosím kontaktujte:

Andrea Cox, e-mail : andrea.cox@digiq.sk

Pavol Adamec, e-mail: padamec@kpmg.sk