close
Share with your friends

KPMG spoločnosti na Slovensku

KPMG spoločnosti na Slovensku

KPMG poskytuje audit, daňové a poradenské služby

KPMG poskytuje audit, daňové a poradenské služby

KPMG Slovensko spol. s r.o.  Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02 IČO: 31 348 238 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4864/B

KPMG Slovensko Advisory, k.s. Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02 IČO: 31 403 417 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 272/B

KPMG Valuation s. r. o. Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02 IČO: 44 744 820 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 58279/B

KPMG Legal s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02 IČO: 47 238 623                                                   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 81210/B