close
Share with your friends

KPMG kancelárie na Slovensku

KPMG kancelárie na Slovensku

KPMG na Slovensku má v súčasnosti kancelárie v Bratislave a Košiciach.

KPMG na Slovensku má v súčasnosti kancelárie v Bratislave a Košiciach.

Kancelária v Bratislave

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10 
811 02 Bratislava
P. O. Box 7820 04
Bratislava 24


Tel        
+421 2 59984 111 
Fax       +421 2 59984 222
Email    kpmg@kpmg.sk


Detail kancelárie

Kancelária v Košiciach

Žriedlová 12-14
040 01  Košice


Tel        
+421 55 395 0701
Email 
   kosice@kpmg.sk


Detail kancelárie

KPMG Konferenčné centrum v Bratislave