close
Share with your friends

Hodnoty, ktoré vyznávame

Hodnoty, ktoré vyznávame

Kultúra KPMG je zakorenená v hodnotách, ktoré vyznávame

Kultúra KPMG je zakorenená v hodnotách, ktoré vyznávame

Our Values

Kultúra KPMG je zakorenená v hodnotách, ktoré vyznávame. Naša integrita a politika otvorenej a čestnej komunikácie je základom pre budovanie dôvery a spolupráce, zatiaľ čo naša flexibilita a diverzita vytvára prostredie, kde ľudia voľne zdieľajú vedomosti a prinášajú to najlepšie, čo v nich je. Keď sa opýtate klientov, prečo si ako poskytovateľa služieb vybrali niektorú z členských firiem KPMG, zväčša skloňujú prívlastky ako vysoká úroveň profesionálnej etiky, lojalita a prístupnosť.

Hodnoty, ktoré vyznávame:

Vedenie príkladom

Nech už zastávame akúkoľvek pozíciu, ideme príkladom a správame sa tak, ako to očakávame od druhých a od klientov.

Tímová práca

Usilujeme sa dosiahnuť čo najlepšie pracovné výsledky a vytvárame pevné a úspešné pracovné vzťahy.

Rešpektovanie jednotlivca

Rešpektujeme zamestnancov pre ich osobnosť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti, a to ako jednotlivcov tak aj ako členov tímu.

Zisťovanie skutočností a poskytovanie odborných informácií 

Overujeme predpoklady, zisťujeme fakty a posilňujeme našu reputáciu spoľahlivého a objektívneho poradcu.

Čestná a otvorená komunikácia

Zdieľame informácie, profesné vedomosti a skúsenosti konzistentne a konštruktívne a zložité situácie riešime odvážne a otvorene.

Spoločenská angažovanosť

Správame sa ako zodpovední občania a rozširujeme naše zručnosti, skúsenosti a perspektívy prostredníctvom práce pre spoločnosť.

A predovšetkým dodržiavanie morálnych a etických zásad

Snažíme sa dodržiavať najvyššie profesionálne štandardy, poskytujeme spoľahlivé poradenstvo a dôsledne dodržujeme svoju nezávislosť.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku