Bratislava office

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10 
811 02 Bratislava
P. O. Box 7820 04
Bratislava 24


Tel        
+421 2 59984 111 
Fax       +421 2 59984 222
Email    kpmg@kpmg.sk
 

Office detail >

Košice Office

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Žriedlová 12-14
040 01  Košice


Tel        
+421 55 395 0701
Email 
   kosice@kpmg.sk


Office detail >