close
Share with your friends

Novosti DDV ter mednarodne transakcije s primeri

Vabilo na seminar

1000

Related content

Novosti DDV ter mednarodne transakcije s primeri

Vabilo na seminar

Vabimo vas na Davčni seminar z naslovom »Novosti DDV ter mednarodne transakcije s primeri, na katerem bo tudi predstavnik Finančne uprave RS predstavil najpogostejše
dileme in napake zavezancev. DDV zakonodaja se neprestano spreminja, zato prinaša izzive zavezancem, ki morajo svoje transakcije pravilno evidentirati in poročati.
Prav tako na izvajanje DDV zakonodaje vplivajo sodbe Sodišča EU, ki nam pomagajo pri razlagi posameznih transakcij.

Predavali bodo:

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon., vodja področja, KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

Mag. Darja Malogorski Žigante, univ. dipl. pol., svetovalka vodje projektov, KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

Predstavnik FURS

Na davčnem seminarju bomo s praktičnimi primeri in interaktivnim sodelovanjem obravnavali naslednje teme:

 

8.30

9.00

Prihod in registracija

9.00

10.30

  • Uvozni postopki, carinska deklaracija, plačilo DDV in evidentiranje v obračun DDV                                                                                                                                                             
   
  • Izvoz blaga, dokazila o izstopu, storitve pri izvozu blaga in evidentiranje v obračun DDV 
   
  • Tristranski in večstranski posli – na kaj morajo biti zavezanci pozorni za pravilno obravnavo posamezne transakcije     

10.30

10.45

    Odmor

10.45

11.15

  • Brexit - carinski in DDV vidik

11.15

12.15

  • Kuponi po 1.1.2019
   
  • Izbira za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami (izjava po 1.12.2018)

12.15

12.30

     Odmor

12.30

13.15

   Predstavnik FURS bo predstavil:

  • Nepravilnosti, ki jih zaznavajo v nadzoru na področju DDV
  • Vodenje davčnega inšpekcijskega postopka in problematika,
  • Uporaba inštitutov »prostovoljnega« izpolnjevanja davčnih obveznosti  v nadzoru - samoprijava, 140.a člen ZDavP-2 

 

Termin: 23. 5. 2019  

 

Lokacija:  

 

Seminar bo na sedežu KPMG v Sloveniji, Železna cesta 8a, Ljubljana.  

 

Prijava in kotizacija: 

 

Kotizacija za seminar znaša 180 EUR + DDV na osebo, kotizacija za vsakega naslednjega udeleženca iz posamezne družbe je 162 EUR + DDV na osebo. Plačilo izvršite na račun KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. SI56-2900-0005-5836-743 pri UniCredit Banka Slovenija d.d. s priimkom udeleženca, do 20.5.2019 

 

Prijavite se tako, da izpolnite priloženi obrazec in ga pošljete na kpmg.lj@kpmg.si 

 

ali na KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. 

 

Prijave bomo sprejemali do 20. 5. 2019.  

Dogodek bo izveden ob minimalni udeležbi 15 oseb. 

Prijavnica 

 
 
 
 
 

© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

KPMG refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity. KPMG International Limited is a private English company limited by guarantee and does not provide services to clients. For more detail about our structure please visit https://home.kpmg/governance.

Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal