close
Share with your friends

Boštjan Malus

Partner, Vodja področja finančnega svetovanja

KPMG in Slovenia

Boštjan je Partner in vodja oddelka finančnega svetovanja v KPMG v Sloveniji
Strokovno področje so predvsem vrednotenja in skrbni pregledi ter svetovanja pri prodajah ter nakupih podjetij, načrti finančnega prestrukturiranja in ocenjevanje vrednosti podjetij.
Ima obširne izkušnje na področju vrednotenj za potrebe kupoprodaj, poslovnih združitev in oddelitev, reorganizacij, mnenj o  pravičnosti prevzemne cene in  za davčne namene. Poleg tega ima izkušnje tudi na področju vrednotenja neopredmetenih sredstev v skladu z MSRP 3.
Sodeloval je na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij v tujini, in sicer na Hrvaškem, v BIH, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Bulgariji, Avstriji in na Nizozemskem.
Magister poslovodenja in organizacije
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo 

 
 

Boštjan Malus, Partner

Boštjan Malus

Vodja finančnega svetovanja

Publications
Load more
Connections
Load more

Connect with me

  • Ljubljana, SI
 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal