Dušan Hartman

Mr. Dušan Hartman

Director, Revizija

KPMG in Slovenia

Dušan Hartman je direktor na oddelku za revizijo, kjer je odgovoren za vodenje in skladnost revizije kot tudi za komuniciranje s strankami. Vodil je revizije in svetoval številnim podjetjem iz različnih panog, ima bogate izkušnje na področju revidiranja, korporativnega upravljanja, forenzike in svetovanja. Je pooblaščeni revizor.in član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo in član komisije za pripravo SRS ter je eden vodilnih strokovnjakov na področju konsolidiranja.