close
Share with your friends

Böcker

Böcker

KPMG ger ut branschledande publikationer inom skatt, redovisning, finansiering och företagstransaktioner. Författarna är verksamma inom KPMG.

Aktuella böcker:

  • Fusioner - Redovisning, beskattning och civilrätt
  • Insights into IFRS
  • Koncernredovisning enligt K3
  • Redovisa rätt 2018
  • Finansiell rapportering enligt K3

Se nedan för mer information om hur du beställer respektive bok.

Böcker KPMG

Fusioner - Redovisning, beskattning och civilrätt

Fusioner är ett komplext område och KPMG har som hjälp tagit fram en bok som innefattar både vägledning och praktiska exempel.

Du beställer boken genom att skicka ett mail till bokbestallningar@kpmg.se, ange titel, antal, leverans- och faktureringsadress.

Insights into IFRS

IFRS regelverket förändras snabbt och företag över hela världen har arbetat hårt för att genomföra de nya kraven på intäktsredovisning och finansiella instrument - nu är det dags att fullt ut integrera förändringarna och tydligt förklara deras effekter för investerare och andra intressenter.

Insights into IFRS - nu i sin 15: e utgåva - innehåller allt om vår syn på de nya standarderna. Den har blivit fullständigt uppdaterad och återspeglar inte bara de nya kraven utan även hur IFRS 9 och IFRS 15 interagerar med andra standarder.

Du beställer boken genom att skicka ett mail till bokbestallningar@kpmg.se, ange titel, antal, leverans- och faktureringsadress.

Koncernredovisning enligt K3

Koncernredovisning enligt K3 vänder sig till såväl den som aldrig tidigare kommit i kontakt med koncernredovisning som till den som har viss erfarenhet.

Denna upplaga är uppdaterad med de senaste ändringarna i K3 samt kompletterad med fler kapitel rörande redovisning av intresseföretag, joint venture, omräkning av utländska dotterföretag samt redovisning av finansiella leasingavtal i koncernredovisningen samt fler exempel.

Beställ boken till specialpris här.

Redovisa rätt 2019

Redovisa Rätt 2018 innehåller anvisningar för samtliga fyra K-regelverk, men med tyngdpunkt på K3 och K2. Dessutom har boken kompletterats med en stor mängd sökord om kassaregister, stiftelser, bostadsrättsföreningar och handelsbolag. Författarna har också kompletterat med sökord kring olika företeelser i en årsredovisning samt vissa tillägg om fusioner.

En av författarna är Caisa Drefeldt som är Redovisningsspecialist på KPMG.

Beställ boken här.

Finansiell rapportering - enligt K3 (tredje upplagan)

Finansiell rapportering enligt K3 vänder sig till yrkesverksamma inom ekonomi, bank, revision och redovisning samt studenter som läser redovisning på fördjupningsnivå.

Beställ boken här.

Kontakta oss