close
Share with your friends

KPMG och Coupa

KPMG och Coupa

Genom en global allians har KPMG & Coupa ett nära samarbete där vi hjälper organisationer att realisera värdet av ett användarfokuserat inköpssystem.

KPMG & Coupa hjälper er att realisera värdet av ett användarfokuserat inköpssystem.

KPMG och Coupa i global allians kring inköpssystem

Coupa är en världsledande leverantör av inköpssystem. KPMG och Coupa har ett nära globalt samarbete där vi hjälper organisationer att hantera utmaningarna och maximera möjligheterna.

 

Strategiskt inköpsarbete en vanlig utmaning

Många organisationer har stora utmaningar i processen Procure-to-pay. Utmaningarna kan handla om låg avtalstrohet, manuella steg, långa attesteringstider, bristande information, långa betalningscykler och en generellt låg nivå av integration med andra affärsprocesser och affärssystem. Vi ser att detta håller tillbaka effektiviteten i organisationernas strategiska och taktiska inköpsarbete samtidigt som det driver höga hanteringskostnader för avrop till betalning.

 

Ta hjälp av ledande experter 

Som global ledare inom inköpsrådgivning har KPMG en gedigen kompetens inom att optimera såväl operativmodeller, processer och system för Procure-to-pay i syfte att maximera värdet från inköp till organisationen. 

Vår globala allians med den ledande inköpssystemleverantören Coupa bygger på mångårigt nära samarbete. Tillsammans har vi utvecklat en mycket effektiv och värdefokuserad implementationsmetodik som hjälper våra kunder att addera strategiskt värde, öka effektiviteten, reducera kostnader och förbättra kassaflödet. Tillsammans hjälper vi organisationer att realisera värdet av ett användarfokuserat inköpssystem som uppmuntrar adoption, ökar insynen i processen samt skapar bättre översikt över företagets spend.

Läs mer om våra tjänster inom Procurement Transformation

 

KPMG och Coupa – vill du veta mer?

Kontakta oss för ett första möte!

Pontus Sandslätt, Procurement Transformation på KPMG Sverige, 08-7239866 eller pontus.sandslatt@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan