KPMG och Blue Prism

KPMG och Blue Prism

Ta steget mot en effektivare verksamhet – få hjälp på din automatiseringsresa

Ta steget mot en effektivare verksamhet – få hjälp på din automatiseringsresa

KPMG och Blue Prism – värde genom digital arbetskraft

Med erfarenhet och kunskap inom intelligent automation, kan KPMG och Blue Prism vägleda dig i hur denna innovativa teknologi kan nyttjas för transformation och effektivisering.

Som strategiska allianspartners kan vi tillsammans stötta våra kunder i att identifiera vilka delar som är bäst lämpade för RPA (Robotic Process Automation), och därefter ta vid med utveckling och implementation av digital arbetskraft. Vår lösning kan automatisera processer inom i princip alla applikationer – inklusive gamla legacy-system där traditionell automation ofta hindras av att investeringen skulle blir för kostsam.

KPMG:s metodik och Blue Prism:s skalbara workforce-plattform, med inbyggd tillgång till kognitiva och AI-tjänster, automatiserar inte bara transaktioner. Med genomtänkt implementation kan intelligent automation skapa värde genom ökad effektivitet och kvalitet, konsekvent produktion, minskade kostnader, stärkt kundupplevelse och employee satisfaction samt genom att höja er kapacitet att hantera stora affärsvolymer.

 

 

RPA – Robotic Process Automation

KPMG:s rådgivning inom Robotic Process Automation (RPA) kan hjälpa din verksamhet att ta nästa steg i transformationsprojekt och effektivisering av verksamheten. Med djup kunskap inom affärsstrategi, analys och automationsmöjligheter, kan KPMG:s experter hjälpa er verksamhet att uppnå en märkbar minskning i den tid ni lägger på repetitiva processer.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan