close
Share with your friends

Skatteförfarande och skatteprocesser

Skatteförfarande och skatteprocesser

Frågor kring skatteförfarande och skatteprocess är ofta komplicerade. Våra skatterådgivare har lång erfarenhet inom området och besvarar era frågor.

Frågeställningar kring skatteförfarandet och skatteprocessen är varierande...

Vad gör man när man tycker att ett beskattningsbeslut är felaktigt? Kan man ändra en inkomstdeklaration som avser beskattningsår som ligger flera år tillbaka i tiden och i så fall hur? Är det möjligt att slippa betala skattetillägg på grund av bristande skattekunskaper? 

 

Frågeställningar kring skatteförfarandet och skatteprocessen, som numera är samlade i en skatteförfarandelag, är varierande och vanligen komplicerade. Inom KPMG Skatt är vi ett antal rådgivare med bred erfarenhet inom området, vanligen med bakgrund inom skatteförvaltning eller förvaltningsdomstol. Vårt kunnande omfattar exempelvis frågor kring bevisning och vem som har bevisbördan, vilka krav som i formellt hänseende kan ställas på Skatteverket liksom en massa andra frågeställningar som kan uppstå i en skatteprocess. Det finns också en möjlighet att under vissa omständigheter få ersättning från det allmänna för biträdeskostnader i en skatteprocess.

 

Vad kan vi hjälpa till med

KPMG kan biträda med att ansöka om omprövning eller överklaga skattebeslut av vilken sort det än må vara. Redan när en skatterevision inleds kan vi biträda med råd och utgöra bollplank samt ge synpunkter på hur myndigheten genomför revisionen. Skulle en revision medföra ett beslut om tillkommande skatter kan vi även biträda med att ansöka om anstånd med att erlägga skatten i samband med ett överklagande liksom hjälpa till i överklagandeprocessen, som vanligen är skriftlig. Vi kan givetvis även närvara vid en eventuell muntlig förhandling i domstol om det skulle bli aktuellt. Det finns även en möjlighet ansöka om ett förhandsbesked i en beskattningsfråga, ett beslut som blir bindande för Skatteverket, och även i denna situation kan vi hjälpa till. 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan