close
Share with your friends

Omstrukturering och ägarstrukturer

Omstrukturering och ägarstrukturer

Står ni inför en omstrukturering? Vi tillhandahåller kundanpassade råd till företag och dess ägare inför omstruktureringar och företagsförvärv.

Kundanpassade råd till företag och dess ägare vid omstruktureringar och företagsförvärv.

En omstrukturering kan genomföras på ett flertal alternativa sätt. Den kan ske genom en inkråmsöverlåtelse, fusion, fission eller en aktieförsäljning. Många aspekter måste beaktas och analyseras för att en omstrukturering ska kunna genomföras utan beskattningskonsekvenser.

 

Om den innefattar ett företagsförvärv är det viktigt att strukturera koncernen på ett sådant sätt att resultatutjämning kan uppnås, att underskott inte förloras och att slussning av vinstmedel kan ske utan skatteavbränning. I ägarledda företag måste dessutom hänsyn tas till företagets ägarstruktur och vilka beskattningskonsekvenser omstruktureringen kan få för ägaren/ägarna av företaget.


Varför välja KPMG?

Vi har lång erfarenhet av komplexa omstruktureringar och företagsförvärv. I uppdragen har vi tillgång till team av specialister inom olika kompetensområden så som t ex inkomstskatt, moms, redovisning och civilrätt. Om det är aktuellt så kan vi också genom vårt internationella nätverk involvera kollegor runt om i hela världen. Vi ägnar mycket tid åt kompetensutveckling och söker aktivt hitta nya och bättre lösningar för våra kunder i takt med att lagstiftning och praxis förändras.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi tillhandahåller kundanpassade råd till företag och dess ägare inför och i samband med omstruktureringar och företagsförvärv. Uppdragen kan också omfatta en översyn och genomgång av nuvarande ägar- och koncernstruktur för att identifiera möjligheter och behov av att skatteoptimera. Vi hjälper också till att få på plats de civilrättsliga dokument som behövs för att genomföra de råd vi föreslår samt hjälper till med bildande av bolag. Slutligen finns vi till hjälp när det blir dags att lämna inkomstdeklarationer och eventuella upplysningar till Skatteverket om den omstrukturering som har genomförts.
 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan