close
Share with your friends

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt

Reglerna kring mervärdesskatt blir allt mer komplexa. Vi har lång erfarenhet av moms och kan bistå ditt företag med skatterådgivning. Kontakta oss!

Reglerna kring mervärdesskatt blir allt mer komplexa.

Mervärdesskatt, moms, är en skatt som hanteras av företag i miljontals transaktioner varje dag. Reglerna kring mervärdesskatt blir allt mer komplexa, marknaden internationaliseras allt snabbare och Sveriges medlemskap i EU kräver att såväl den svenska lagstiftningen som andra länders lagstiftning måste beaktas.

Även det mindre och det medelstora företaget kommer ofta i kontakt med komplicerade momsfrågor. Det kan röra sig om allt från försäljning av varor och tjänster över gränserna, fastighetstransaktioner, generationsskiften till transaktioner mellan koncernbolag.

Våra specialister har lång erfarenhet av moms och ett genuint intresse för mindre och medelstora företag. Vi kan bistå ditt företag med hjälp vid kontakter med Skatteverket, genomförande av momsanalyser vid upprättande av avtal, skräddasydda genomgångar av just ditt företags momshantering och mycket mer. Tillsammans med våra globala KPMG-kontor kan vi även hantera frågeställningar som rör andra länder, både inom EU som globalt.

Felaktig hantering av momsen kan leda till onödiga kostnader och straffavgifter för ditt företag. Med en kombination av bra rutiner och god kunskap kan vi tillsammans minska risken för momsfel och optimera momshanteringen vid varje transaktion.

För att säkerställa att ditt företag efterlever det gällande regelverket samt är väl förberett för de förändringar som kommer är det viktigt att ha regelbunden kontakt med din skatterådgivare.
 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan