close
Share with your friends

Generationsskiften

Generationsskiften

Ett ägarskifte aktualiserar skatterättsliga frågor där vi fungerar som rådgivare och bollplank. Med mångårig erfarenhet lotsar vi er i processen.

Ett ägarskifte aktualiserar många frågor där vi kan fungera som rådgivare och bollplank.

Är det dags att föra familjeföretaget vidare till nästa generation i familjen? Vill nästa generation ta över eller är det bättre att någon annan driver verksamheten vidare såsom anställda eller är en extern försäljning att föredra? Osäkerheten är stor och frågorna är många inför en överlåtelse av verksamheten. Ofta väntar man tills det är för sent. Genom att ta tag i problemet i ett tidigt skede kan både tid och många sömnlösa nätter sparas in.
 

Ägarskifte i privata företag är en unik process för varje enskilt företag beroende på hur ägarsituation och familjeförhållandena ser ut. Om det finns flera barn kan kompensationsfrågor komma upp, det gäller att ha en öppen dialog inom familjen så att inte någon tycker att de har behandlats på ett orättvist sätt.
 

Planeringen av ett generationsskifte omfattar ägarkonstellation, familj och eventuellt andra närståendes situation före-, under och efter genomfört generationsskifte. Vi bistår med kunskap och mångårig erfarenhet och lotsar er gärna under hela processen.


Varför välja KPMG? Och vad kan vi hjälpa till med?

Ett ägarskifte aktualiserar skatterättsliga frågor men även avtals-, bolags-, och familjerättsliga frågor där vi på KPMG Skatt kan fungera som rådgivare men också som bollplank. KPMG Skatt samarbetar med samtliga kompetensområden inom KPMG. Eftersom KPMG är ett internationellt företag så kan vi givetvis även bistå när internationella frågor uppkommer.
 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan