close
Share with your friends

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Som kompanjoner i ett bolag finns det många frågor att ta ställning till avseende delägarnas inbördes förhållande. Vi hjälper er upprätta ett avtal!

Reglera viktiga frågor kring delägarnas inbördes förhållande i aktieägaravtal

Är du företagare och driver ditt företag tillsammans med en kompanjon? Har ni bestämt hur arbetet ska fördelas mellan er och om det ska finnas en skyldighet att tillskjuta kapital till bolaget vid behov? Vad ska gälla om någon av er avlider, blir långvarigt sjuk, skiljer sig eller vill avsluta sitt delägarskap? Hur ska värdet av aktierna bestämmas? Som kompanjoner i ett bolag finns det många frågor att ställning till vad avser delägarnas inbördes förhållande. Genom att i ett aktieägaravtal reglera hur dessa viktiga frågor ska hanteras kan ni som delägare skydda bolagets fortlevnad.


Varför välja KPMG?

Inom KPMG Skatt har vi en särskild grupp med specialister med bred kompentens och stor erfarenhet av rådgivning kring aktieägaravtalsrelaterade frågor och upprättande av aktieägaravtal.


KPMG Skatt samarbetar även med andra kompetensområden inom KPMG, vilket innebär att vi spänner över hela området - civilrätt, inkomstskatter, moms och revision. Utöver att tillse att ni som delägare får ett fullt ut komplett aktieägaravtal, kan KPMG erbjuda en rad andra tjänster som är värdefulla för ert företag.


Vi kan hjälpa till med

Funderar ni som delägare på att skriva ett aktieägaravtal kan ni kontakta KPMG Skatt för att erhålla rådgivning och hjälp med att upprätta avtalet, eller för att få hjälp att se över ett redan befintligt avtal i syfte att hålla avtalet uppdaterat.

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan