close
Share with your friends

Har ditt företag koll på alla skatteregler?

Skatterådgivning

Minska skatteriskerna och sänk skattekostnaderna.

Minska skatteriskerna och sänk skattekostnaderna.

Skatterådgivning för små och medelstora företag

Reglerna för beskattning av dig och ditt företag ändras kontinuerligt. Det blir också allt vanligare att hänsyn måste tas till internationella skatteregler. 

KPMG:s skatterådgivare har lång erfarenhet och stort och brett kunnande om de regler, som rör beskattningen av såväl företaget som dess ägare. Vi arbetar nära dig och ditt företag och hjälper dig att hitta helhetslösningar både för företaget och för dig som ägare. Vårt mål är att minska skatteriskerna samtidigt som skattekostnaderna sänks.

 

Vi arbetar bland annat med: 

 • Beskattning av fåmansföretag och dess ägare
 • Köp och försäljning av företag
 • Omstrukturering och ägarstrukturer
 • Generationsskiften
 • Val av företagsform
 • Stiftelser och ideella föreningar
 • Skattefrågor i kontakt med utlandet
 • Beskattning av fastigheter
 • Mervärdesskatt
 • Deklarationer
 • Aktieägaravtal
 • Fusioner, delningar, emissioner
 • Skatteförfarande och skatteprocesser
   

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan