close
Share with your friends
genrebild starta företag

Startup: Våra tjänster & rådgivningspaket

Rådgivning Startups – från bolagsbildning till affärsstrategi

I början av Startup-resan? Läs om KPMG:s rådgivning och olika paket

  • Hur undvika misstag och öka värdet på företaget?
  • Vilka möjligheter finns avseende beskattning och ägande?
  • Hur ska finansieringsmodellen se ut?

Viktiga och vanliga frågor hos dem som är i början av sin Startup-resa. KPMGs experter kan ge dig bästa tänkbara stöd genom alla steg och beslut. Våra professionella rådgivare har lång erfarenhet av företag i uppstartsfasen och från andra företag inom er bransch. Deras rådgivning hjälper dig att skapa en framgångsrik Startup!

Rådgivningspaket för Startup från KPMG

Pris och villkor: Paket från 1 490 kr/månad

Vi erbjuder tre rådgivningspaket för Startups. Paketen varierar i innehåll och omfattning. 

Klicka här för pris och villkor för våra rådgivningspaket (PDF)

Nedan kan du läsa mer om de olika delar som ingår. 

Affärsplan

För att ge företaget optimala förutsättningar för den bästa starten utvärderar vi företagets affärsplan tillsammans med er.
En välformulerad och genomtänkt affärsplan är avgörande när företaget kommunicerar med finansiärer och andra intressenter, för att identifiera företagets potential och utvecklingsområden samt för att strukturera det praktiska arbetet med företaget.

Bolagsbildning

Vi hjälper till med bolagshandlingar vid nybildning av aktiebolag och registrering av företaget hos Bolagsverket. Utöver aktiebolaget med handlingar får ni även en aktiebok och mallar för anmälan om särskild huvudman.

Bolagsstruktur (möjligheter kring 3:12 + K10)

Företagets ägandeform kan vara avgörande för företagets fortsatta utveckling. Ofta är därför företags- och personbeskattning avgörande för val av bolagsstruktur. Under ett möte med en skatteexpert får ni rådgivning kring skatteregler som är relevanta för företag i startup-fasen. 

Matchning med rätt revisor

Baserat på företagets verksamhet, geografiska placering och era önskemål matchar vi er med en revisor som är rätt för företaget. Vi hjälper även till med registrering av revisor hos Bolagsverket.

Företagsregistrering hos Skatteverket

Vi hjälper till med Företagsregistrering hos Skatteverket för ansökan om F-skatt, anmälan för arbetsgivarregistrering och anmälan för moms.

Affärsstrategi

Vad är företagets kärnfrågor och hur arbetar ledningsgruppen med resursoptimering för att nå utvecklingen och expansion?
KPMGs rådgivare hjälper er att analysera nuläget och den information som företagets intressenter har tillgång till. Därefter behandlas företagets strategiskt mest viktiga frågor för att ta fram en strategi och processer kring detta arbete.

Baserat på företagets fortsatta utveckling kan regelverket som tillämpas vid redovisningen vara avgörande. Tillsammans med er kommer vi att utvärdera den nuvarande och framtida strategin för att optimera bland annat externredovisning och informationen till intressenter.

Anpassad Årsredovisningsmall K2

Med KPMG:s årsredovisningsmall kan du snabbt och enkelt göra en professionell årsredovisning i enlighet med gällande regelverk. Vi förutsätter att företaget i den initiala fasen kommer att följa K2-regelverket. Om det i stället är K3 som ska tillämpas initialt, kan vi anpassa erbjudandet.

Advisory Board

Advisory Board är en panel eller grupp med personer som företaget kan vända sig till för att få råd och vägledning. För företaget är det ett sätt att få tillgång till kunskap och kompetens som är viktig för den fortsatta utvecklingen. Upplägget och frekvensen av möten kan variera. 
KPMG har via sitt starka nätverk tillgång till externa aktörer med stor specialisering och kan hjälpa dig att matcha ditt företag med rätt personer för ett Advisory Board.

Finansieringsmodell

Hur kommer företaget att finansieras? Grundarnas egna kapital, lån eller riskkapital? Med viss finansiering kan ägandet komma att förändras, vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till och vara förberedd på.
KPMGs rådgivare hjälper dig att analysera företagets burn rate och finansieringsbehov. Baserat på det analyseras det strategiska finansieringsarbetet. Vi kan också förmedla kontakt med välkända kreditgivare för att lösa eventuella finansieringsbehov.

Uppföljningssamtal

Vi avslutar alltid vår rådgivning med ett uppföljningssamtal där vi diskuterar de frågor som är relevanta för er.

startup kpmg

Vill du veta mer om KPMG:s Startup-paket? Välkommen att kontakta oss!

Hör gärna av dig så svarar vi på dina frågor och pratar vidare om vilket paket som passar din verksamhet bäst.

Pris och villkor för KPMG:s rådgivningspaket för Startups (PDF)

Kontakt: Resul Hamurcu, ansvarig för rådgivning till Startups, resul.hamurcu@kpmg.se eller 08-723 96 88.

Kontakta oss