close
Share with your friends
Expandera företag

Expandera företag

Expandera företag

När det är dags för verksamheten att växa

Är ditt företag redo att växa? Det finns mycket att tänka på när det är dags att expandera företaget. Kanske behöver verksamheten och affärsmodellen förfinas för att bättre möta morgondagens förväntningar? Under denna fas kan vi på KPMG hjälpa dig att utveckla affären, öka intäktsgenereringen och stärka marknadspositionen.

Ensam är sällan stark när det är dags att växa. Av erfarenhet kan det med kort varsel uppstå akut behov av skickliga medarbetare med vass kompetens för att möta arbetstopparna. Men att hitta talanger tar tid. För dessa situationer kan KPMG Onsite Solutions tillhandahålla er med resursförstärkning och lösa ert behov av en person som snabbt kan kliva in i handlingarna.

Vi hjälper dig att sätta fokus på rätt delar för att kärnan - din affär - ska bli ännu starkare.

Expandera företag – områden där KPMG kan stötta:

 • Affärsplan 
 • Upphandlingar
 • Licenser
 • Ägar- och koncernstruktur
 • Styrelsearbete
 • Investeringsstrategi
 • Finansiering
 • Kompetensbehov
 • Förvärv och sammanslagningar
 • Intåg på nya marknader
 • Global expansion
 • Expansion online
 • Riskanalys

Inget tillväxtföretag är det andra likt

Bredda lokalt eller globalt. Ökat utbud eller gasen i botten på en smal nisch. Inget tillväxtbolag är det andra likt, och vi är nyfikna på just din resa. Som listan ovan visar hjälper KPMG till i expansionens olika faser, med fokus på vad just er verksamhet står inför.

KPMG:s experter har lång erfarenhet av att hjälpa en rad olika verksamheter och branscher när det är dags att expandera företaget, med såväl marknadsanalyser som omfattande strategier och rådgivning.

Redo att ta steget och expandera ditt företag?

Kontakta oss gärna för att utforska vilka behov som finns i just din verksamhet, eller läs mer om våra relaterade tjänster.

Våra kontor runtom i Sverige

Kontakta KPMG

Kontakta oss