close
Share with your friends
Momskontroll

Momskontroll Momskontroll | Koll på moms i företaget

Vill du ha koll på redovisning och betalning av moms?

KPMGs Momskontroll ger en tydlig överblick som visar hur ert företag hanterar redovisning och betalning av moms.

Momskontrollen hjälper dig att:

  • Upptäcka och åtgärda felaktigheter i redovisningen
  • Förbättra företagets likviditet
  • Undvika försämrad rating i kreditupplysningar
  • Undvika dröjsmålsränta, förseningsavgifter eller straffavgifter

Momskontroll – så går det till:

Du får ett formulär med ett antal frågor att besvara. Formuläret skickas till KPMG tillsammans med bokföringen i en SIE-fil samt utdrag från Skatteverket. Resultatet presenteras i en rapport som visar vår analys och slutsats samt rekommendationer inom respektive område.

Momskontrollen besvarar frågor som:

  • Görs rätt momsavdrag för de vanligast förekommande omkostnaderna i mindre företag?
  • Redovisas rätt redovisad utgående moms i jämförelse med bokförd försäljning?
  • Överensstämmer bokförd moms med deklaration?
  • Finns tveksamheter avseende hantering av moms vid inköp från och försäljning till andra länder?
     

Pris och villkor:

Vår Momskontroll riktar sig till företag med momspliktig verksamhet. Analysen förutsätter att företaget redovisar i enlighet med BAS-kontoplanen och bokför kostnader och intäkter på den kontgrupp som BAS-kontoplanen anger. Om du är osäker kan du kontakta oss och skicka in en bokföringsfil så gör vi en bedömning och återkommer till dig.

Priset för Momskontroll är 3900 kr.

Vill du veta mer om Momskontroll? Kontakta oss gärna!

 

Birgitta Daniels

Rådgivare KPMG
birgitta.daniels@kpmg.se
+46 8 7236116

 

Kontakta oss