close
Share with your friends

Behöver ditt bolag hjälp med revision?

Revision för små och medelstora företag

Bättre kontroll och effektivare ekonomistyrning.

Bättre kontroll och effektivare ekonomistyrning.

Revision för små och medelstora företag

För många som leder ett mindre eller medelstort företag handlar revision i första hand om att skapa förtroende. En kvalificerad extern revision bekräftar att den ekonomiska information företaget lämnar går att lita på. Den blir en certifiering till nytta såväl för företaget som för kunder, leverantörer, banker, ägare och andra intressenter.

KPMGs revision ger dig mer än en revisionsberättelse. Den ger dig bättre kontroll över verksamheten och en effektivare ekonomistyrning. Vår revision innebär också en tät dialog med dig där affärsmöjligheter och förbättringsområden står i centrum. Vi är nöjda först när vår revision bidrar till att utveckla ditt företags affärer. Vi vet att du är nöjd när du ser att vår revision varit till nytta för dig som kund. Och att vi gjort den på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

Vår revision har flera uppgifter: 

  • Ägarna vill ha en oberoende och trovärdig granskning av företagets redovisning och verksamhet
  • Ägare, styrelse och ledning vill säkerställa att företaget följer gällande spelregler
  • Med en revision får banker, finansiärer och övriga kreditgivare ett oberoende underlag för kreditbedömning vilket kan ge fördelaktigare villkor
  • Leverantörer får en kvalitetssäkrad bild av företagets finansiella ställning
  • När ägare och/eller VD har operativa roller utanför ekonomiavdelningen behöver de  en kontroll och översyn av ekonomiarbetet
  • I revisionen får vi en djup förståelse för verksamheten som vi utvecklar till proaktiv rådgivning för företaget
  • Under granskning och revision har vi många gånger möjlighet att upptäcka fel och brister innan skador inträffar
  • Revisionen skapar förtroende i affärsrelationer 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan