close
Share with your friends
KPMG-effekten hjälper dig på företagets resa

KPMG-effekten hjälper dig på företagets resa

KPMG-effekten: I alla faser av företagets resa

Erfaren experthjälp i alla faser av företagsresan

Alla företag gör en resa där varje steg har sina möjligheter, utmaningar och behov av rådgivning.

Vi på KPMG kan hjälpa dig oavsett om du är i uppstartsfasen eller redan driver ett etablerat bolag. Hos oss finns erfarna experter inom såväl revision och skattefrågor som affärsutveckling och IT-effektivitet.

STARTA FÖRETAG
Är du i fasen av att starta företag och omvandla din idé till faktisk affärsverksamhet? Ta hjälp av KPMG:s rådgivare för att strukturera verksamheten, analysera marknaden samt hitta rätt verktyg och rutiner för styrning, uppföljning och ekonomisk rapportering.

Läs mer om att starta företag

EXPANDERA FÖRETAG
Är det dags att växa? Kanske behöver verksamheten och affärsmodellen förfinas? KPMG kan hjälpa dig att utveckla affären och stärka marknadspositionen. Genom KPMG Onsite Solutions kan vi även lösa det akuta behovet av kunniga personer som snabbt kan kliva in i handlingarna.

Läs mer om att expandera företag

FÖRBÄTTRA DITT FÖRETAG
Behöver du förbättra verksamheten och minimera riskerna? Kanske står ni inför att byta affärssystem eller att utveckla era rutiner för att spara tid? KPMG bistår med rådgivning kring såväl affärsutveckling som inom riskhantering och digital effektivisering.

FÖRÄNDRA
Är du i en förändringsfas – kanske står verksamheten inför att förvärva eller sälja? Är det ditt bolag som driver disruption i branschen eller ser du bättre möjligheter i en helt annan affärsmodell? Låt KPMG hjälpa dig att planera för framtiden. Vi ger dig rätt stöd oavsett vilka vägskäl du står inför.

Är ditt företag en dröm? Eller drömmer du redan om en exit? Kanske är det dags att få in ett par nya ögon, som tittar på verksamheten ur ett annat perspektiv?

KPMG-effekten i praktiken:

Från KPMG kan du alltid förvänta dig leveranser av högsta kvalitet. Men den stora KPMG-effekten och mervärdet får du när du involverar oss som rådgivare inom flera områden.

SOM REVISORER jobbar vi på KPMG nära dig och förstår din verksamhet. Med vår nästan oändliga tillgång till analyser av liknande bolag från hela världen, bidrar vi med både innovativa och trygga lösningar.

SOM RÅDGIVARE kan vi på KPMG stötta dig med till exempel affärsutveckling, skattefrågor, IT-effektivitet, större transaktioner eller om du behöver resurser till din ekonomiavdelning.

Oavsett område så kan du lita på en målmedveten leverans. Förståelse, fokus och leverans som leder till resultat – det är det vi kallar KPMG-effekten!

Kontakta oss