Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering

Vi stöttar dig i budgeterings- och prognosarbetet genom att bearbeta och sammanställa ditt företags uppgifter.

Vi stöttar dig i budgeterings- och prognosarbetet

Verksamhetsplanering

Vi stöttar dig i budgeterings- och prognosarbetet genom att bearbeta och sammanställa ditt företags uppgifter. Med hjälp från KPMG kan exempelvis en likviditetsprognos tas fram som visar hur företagets likviditet, resultat och ställning påverkas av en planerad investering. Eller hur företagets möjligheter att betala ränta och amorteringar påverkas av en svagare försäljning.

Våra tjänster kring verksamhetsplanering omfattar bland annat:

  • Budget och prognoser
  • För- och efterkalkyler
  • Likviditetsplanering

 

Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor. 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan