close
Share with your friends

Upplägg av interna rutiner

Upplägg av interna rutiner

Utifrån ditt företags redovisning kan vi ge dig och ditt företag råd

Utifrån ditt företags redovisning kan vi ge dig och ditt företag råd

Upplägg av interna rutiner

Utifrån ditt företags redovisning kan vi ge dig och ditt företag råd i syfte att skapa den kontroll och tydlighet som krävs för att redovisningen och rapporteringen ska vara rättvisande och klar i rätt tid.

Våra tjänster kring upplägg av interna rutiner omfattar bland annat:

  • Rutiner för löpande redovisning
  • Intern kontroll
  • Snabba rapporter


Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan