close
Share with your friends

Uppföljning och analyser

Uppföljning och analyser

Vi på KPMG kan förse dig löpande med rapporter som innehåller tydlig och begriplig information om utvecklingen i ditt företag.

Vi på KPMG kan förse dig löpande med rapporter...

Uppföljning och analyser

Många företag saknar en egen ekonomiavdelning som löpande kan mäta och följa upp verksamheten med analyser av företagets ekonomiska utveckling. Det är särskilt viktigt med en snabb och tydlig uppföljning om företagets verksamhet innehåller stora säsongssvängningar, stor rörlig kostnadsmassa och/eller innehåller andra komplexa faktorer.

Vi på KPMG kan förse dig löpande med rapporter som innehåller tydlig och begriplig information om utvecklingen i ditt företag. Rapporterna kan innehålla både värden från balans- och resultaträkningen, utvalda nyckeltal och diagram. Baserat på denna information kan du själv göra egna bedömningar och dra slutsatser.

 

Våra tjänster kring uppföljning och analys omfattar bland annat:

  • Uppföljning mot budget/föregående år
  • Uppföljning av konkurrenter/bransch
  • Kostnadsutredningar och analyser
  • Kassaflödesanalyser
  • Nyckeltals- och lönsamhetsanalyser

Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor. 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan