close
Share with your friends
Sårbarhetsskanning av IT-miljön

Sårbarhetsskanning av IT-miljön Sårbarhetsskanning av IT-miljön

Få en översyn av cybersäkerheten i små och medelstora företag

KPMGs Sårbarhetskanning ger en tydlig översyn av företagets eventuella svagheter i system som är exponerade mot internet. Skanningen letar efter ett stort antal sårbarheter relaterade till icke uppdaterad mjukvara, felkonfigurerade system, standardlösenord och sårbara tjänster. Resultatet presenteras i en enkel och överskådlig rapport som visar alla identifierade sårbarheter samt KPMGs rekommenderade åtgärder för att stärka er cybersäkerhet.

Genom att löpande identifiera och åtgärda sårbarheter i er externa miljö minskar risken för angrepp som påverkar:

  • Tillgänglighet – Ingen obehörig ska kunna stänga av servrar så att ni inte kommer åt information.
  • Integritet – Ingen obehörig ska kunna ändra er information.
  • Konfidentialitet – Ingen obehörig ska kunna stjäla er information.

Så går en Sårbarhetsskanning till:

I ett uppstartsmöte går vi igenom förutsättningarna för skanningen tillsammans med er. Därefter schemaläggs och genomförs skanningen och resultatet sammanställs i en rapport. Våra professionella rådgivare går sedan igenom resultatet tillsammans med er och svarar även på frågor om våra rekommendationer.

Resultatet av en Sårbarhetsskanning ska ses som ett kvitto på de åtgärder ni har vidtagit för att skydda er mot cyberhot. Sårbarhetsskanning är inte ett skydd i sig utan ska ses som ett underlag för vilka åtgärder som kan stärka er cybersäkerhet ytterligare.

”Visste du att det enklaste sättet att göra intrång i ert företags IT-miljö är via personalen?”

Pris och villkor:

Priset för Sårbarhetsskanning är 8 000 kr vid beställning av en enstaka skanning, och 6 000 kr per kvartal vid abonnemang med bindningstid 1 år. KPMGs Sårbarhetsskanning riktar sig till små och medelstora företag.

Vill du beställa eller veta mer om Sårbarhetsskanning? Kontakta oss gärna!

Johan Öhman
Cyber Security Manager, KPMG
johan.ohman@kpmg.se

Gianfranco Alongi
Cyber Security Senior Specialist, KPMG
gianfranco.alongi@kpmg.se

Kontakta oss