close
Share with your friends

Smart och säker IT

Smart och säker IT

KPMG hjälper er att säkerställa en IT-infrastruktur som skyddar och underlättar verksamheten och fungerar effektivt utifrån era behov.

KPMG hjälper er att säkerställa en IT-infrastruktur som skyddar och underlättar verksamhet

Effektiv, säker IT i små och medelstora verksamheter

IT-lösningar används för att på olika sätt underlätta i verksamheten. Det kan handla om hur vi effektiviserar processer med hjälp av digitala hjälpmedel till hur den ekonomiska rapporteringen sköts. Detta kräver också en förståelse och tydlig strategi kring IT-säkerhet och hur man som verksamhet skyddar sig mot att affärskritisk information sprids.

Hur ser er IT-strategi ut? Har ni tydliga rutiner kring informationssäkerhet? Kanske står ni inför att byta affärssystem eller att utveckla era rutiner för att spara tid.

Oavsett behov kan KPMG:s erfarna experter hjälpa dig att säkerställa att verksamhetens IT-infrastruktur skyddar och underlättar verksamheten samt fungerar effektivt utifrån just era behov.

 

KPMG:s rådgivare kan hjälpa er med:

  • Automatiseringsgrad
  • Digitaliseringsgrad
  • Efterlevnad av GDPR
  • Informationssäkerhet
  • IT-risker och kontroller
  • IT-strategi
  • Optimering av IT-processer
  • Projektutvärdering
  • Utvärdering av affärssystem

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan