close
Share with your friends

Ledning och styrning

Ledning och styrning

Varje företag och organisation har behov av ordning och reda. Med våra tjänster inom ledning och styrning skapar vi en framgångsrik företagsresa!

Varje företag har ett behov av ordning och reda för att driva en framgångsrik verksamhet.

Hållbar verksamhet och effektiva analyser

Varje företag och organisation har ett behov av ordning och reda. Det behövs ledning och styrning för att driva en framgångsrik verksamhet. Med lång erfarenhet och djup kunskap kan vi på KPMG hjälpa dig att strukturera din verksamhet, arbeta med ledningsfrågor på olika nivåer och hitta rätt verktyg att styra och följa upp verksamheten.

KPMG hjälper dig att bringa ordning och reda för en framgångsrik företagsresa. Nedan listar vi några av de tjänster vi erbjuder inom området:

 

Ledning och styrning för en hållbar verksamhet

Affärsplan
Anpassad Årsredovisningsmall
Ekonomihandbok
Ekonomistyrning
Internkontroll
Målstyrning / KPI
Policydokument
Redovisningsrådgivning
Regelverksfrågor
Styrelsearbete
 

Ledning och styrning genom effektiva analyser

Analys av affärsprocesser
Finansiell rapportering
Hållbarhetsrapportering
Kunduppföljning
Likviditetsprognos
Riskanalys
Styrelserapportering
Utredning av oegentligheter

 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta ditt närmaste KPMG-kontor!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan