close
Share with your friends
Kund- och leverantörskoll från kpmg

Kund- och leverantörskoll Leverantörskoll och kundkoll minskar risken

Har du koll på leverantörer och kunder?

KPMG:s Kund- och leverantörskoll ger en enkel och tydlig överblick av betalningsförmågan och fortlevnaden för era viktigaste kunder och leverantörer.

Med vår koll som underlag kan du proaktivt minska företagets affärsrisker genom att:

• Förebygga framtida kundförluster, genom att t.ex. anpassa betalnings- och/eller faktureringsvillkor vilket minskar risken för uteblivna betalningar

• Trygga leveranser av väsentliga inköp, genom information om viktiga leverantörers fortlevnad som hjälper er att i god tid agera (t ex undersöka eller säkerställa inköp från alternativa leverantörer)
 

Kund- och leverantörskoll: Så går det till

Vår rapport visar varje kunds och leverantörs rating med våra erfarna rådgivares kommentarer. För att synliggöra hur viktigt resultatet är för varje kund visas även kundens andel av företagets omsättning. På motsvarande sätt redovisas företagets inköp som andel av leverantörens omsättning för att synliggöra hur viktigt företaget är för respektive leverantör.

Analysen görs för upp till 10 kunder och 10 leverantörer och det enda ni behöver göra är att ta fram en lista över ett urval av kunder och leverantörer. För varje kund anger ni omsättningen och för varje leverantör anger ni storleken på företagets inköp.

Pris och villkor:

Kund- och leverantörskollen passar företag som bedriver B2B-verksamhet och gör affärer med svenska aktiebolag.

Priset för kollen är 900 kr vid engångsköp och 400 kr/st vid abonnemang med bindningstid 3 år.

Mervärdesskatt tillkommer på de angivna beloppen. Pris abonnemang avser kund- och leverantörskoll som upprättas för tre år i sammanhängande följd efter varandra. Efter bindningstiden kan avtalet förlängas med ett år i taget.

 

Vill du veta mer om kund- och leverantörskollen? Kontakta oss gärna!

 

Birgitta Daniels

Rådgivare KPMG
birgitta.daniels@kpmg.se
+46 8 7236116

Kontakta oss