close
Share with your friends

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Tillväxt, lönsamhet och kostnadsoptimering är centrala delar i affärsutvecklingen. KPMG hjälper dig att sätta fokus på rätt delar för ökad framgång.

Tillväxt, lönsamhet, kostnadsoptimering. KPMG hjälper dig att sätta fokus på rätt delar.

Erfarna rådgivare inom affärsutveckling, tillväxt och kostnadsoptimering

Kärnan för din verksamhet är affärsidéen, anledningen till att verksamheten finns och behövs. I tider av förändring krävs att verksamheten kontinuerligt förädlas och förändras för att möta morgondagens förväntningar.

KPMG har lång erfarenhet av affärsutveckling för små och medelstora företag. Vi har kunskapen som krävs för att hjälpa ditt företag att utveckla affären, effektivisera processerna, öka intäktsgenereringen och stärka marknadspositionen.

Vi hjälper dig att sätta fokus på rätt delar för att göra företaget ännu starkare.

 

Tjänster & rådgivning inom tillväxt och lönsamhet:

 • Bolagsstruktur
 • Branschjämförelse
 • Finansiering
 • Investeringsstrategi
 • Konkurrentanalys
 • KPI-analyser
 • Kundkategorisering
 • Marknadsposition
 • Prisstrategi
   

Tjänster och rådgivning inom kostnadsoptimering:

 • Bruttovinstanalys
 • Effektiv skatt
 • Lagerhållning
 • Personalstruktur
 • Produktionsstrategi
 • Räntenetto
 • Spendanalys
 • Utvärdering av leverantörsrisker

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan