close
Share with your friends

Tax Transformation

Tax Transformation

Vi stödjer skattefunktioner att hantera finansiella och affärsmässiga risker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kontakta gärna våra specialister!

KPMG stöder ledande skattefunktioner att hantera risker utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

KPMG:s tjänster inom Tax Transformation syftar till att skapa trygghet i en värld som blir allt mer reglerad och där intressenter som investerare, media och myndigheter ställer allt högre krav på hur företag hanterar skattefrågor. Genom dessa tjänster kan KPMG stötta i att utveckla ledande skattefunktioner och att hantera finansiella och affärsmässiga risker relaterat till skatt, speciellt relaterat till ryktesrisker och compliance.

KPMG:s tjänster kan grupperas i fyra övergripande områden:

Tax Governance: skattepolicyer, governancestrukturer och analysera finansiella och icke-finansiella risker relaterat till skatt.

Tax Transparency and Sustainability: extern kommunikation kring skatt, både kvantitativ och kvalitativ, samt att länka skattefrågorna till företags bredare hållbarhetsstrategier och kommunikation kring företagsansvar.

Tax in Responsible Investments: analys av skatterisker, både finansiella och affärsmässiga, relaterat till ansvarsfulla investerares innehav.

Process and Technology: analys av “big data” relaterad till skatt för att optimera skattefunktionen och minimera manuella misstag i t ex momshanteringen.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan