Skatt för små och medelstora företag

Skatt för små och medelstora företag

Driver du företag? Våra specialister erbjuder skatterådgivning för både små och medelstora företag och har stort kunnande inom skatteregler.

KPMG hjälper dig att hitta helhetslösningar både för företaget och för dig som ägare.

Har du frågor om skatteregler för små och medelstora företag?

Formulering av skatteregler är ofta snåriga och det kan vara svårt att veta hur ditt företag ska tänka kring skattefrågan. Dessutom ändras reglerna för beskattning kontinuerligt och det blir allt vanligare att hänsyn måste tas till internationella skatteregler.

Utmaningarna kan vara många. Låt därför våra specialister inom skatt försäkra er om att ni navigerar rätt. Vår skatterådgivning för företag skapar trygghet.

 

Specialister med lång erfarenhet av skatterådgivning för företag

KPMG:s skatterådgivare har lång erfarenhet och stort och brett kunnande om de regler, som rör beskattningen av såväl företaget som dess ägare. Vi arbetar nära dig och ditt företag och hjälper dig att hitta helhetslösningar både för företaget och för dig som ägare. Vårt mål är att minska skatteriskerna samtidigt som skattekostnaderna sänks.

 

Vår skatterådgivning för företag behandlar bland annat:

 • Beskattning av fåmansföretag och dess ägare
 • Köp och försäljning av företag
 • Omstrukturering och ägarstrukturer
 • Generationsskiften
 • Val av företagsform
 • Stiftelser och ideella föreningar
 • Skattefrågor i kontakt med utlandet
 • Beskattning av fastigheter
 • Mervärdesskatt
 • Deklarationer
 • Aktieägaravtal
 • Fusioner, delningar, emissioner
 • Skatteförfarande och skatteprocesser

 

Vill du veta mer om vår skatterådgivning för företag? Kontakta oss gärna för ett första möte!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan