Stiftelser och ideella föreningar | KPMG | SE
close
Share with your friends

Stiftelser och ideella föreningar

Stiftelser och ideella föreningar

KPMG hjälper dig genom de skatterättsliga regelverket för stiftelser och ideella föreningar.

Vi hjälper dig genom de skatterättsliga regelverket för stiftelser och ideella föreningar.

De skatterättsliga reglerna för stiftelser och ideella föreningar är i många delar komplicerade. Inom KPMG Skatt har vi en särskild grupp specialister med bred kompetens och stor erfarenhet av rådgivning till alla aktörer inom den ideella sektorn, såväl allmännyttiga som fullt ut skattskyldiga. Vi arbetar dessutom med civilrättsliga frågor, inte minst på stiftelseområdet.

 

Det skatterättsliga regelverket för stiftelser och ideella föreningar är komplicerat. Såväl innehållet i reglerna som de frågor som Skatteverket regelmässigt fokuserar på skiljer sig dessutom åt mellan de olika subjekt som tillhör den ideella sektorn. Komplexiteten på området illustreras inte minst av reglerna om s k inskränkt skattskyldighet, som innebär att vissa typer av inkomster blir skattefria.

 

KPMG Skatt samarbetar med andra kompetensområden inom KPMG, vilket innebär att vi spänner över hela området - civilrätt, inkomstskatter, moms, redovisning och ekonomisk service. Vi hanterar även frågor om mål- och resultatstyrning, IT-tjänster, intern styrning och kontroll samt rådgivning inom hållbar utveckling och risk för bedrägeri (Fraud Risk Management). Den kompetens som finns inom KPMG kan därmed göra stora insatser för att lotsa stiftelser och ideella föreningar rätt.

 

Vi tillhandahåller råd till stiftelser och ideella föreningar i olika frågor på såväl det civilrättsliga som det skatterättsliga området. Vi biträder även vid skatteprocesser samt vid besvarandet av Skatteverkets förfrågningar.


Kontakt:

Katarina Andersson
+46 8 723 99 16
katarina.andersson@kpmg.se

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt