Indirekt beskattning | KPMG | SE
close
Share with your friends

Indirekt beskattning

Indirekt beskattning

Indirekt beskattning är beskattning som sker genom att skatten inkluderas i priset på en vara eller en tjänst.

KPMG kan erbjuda fullservice inom indirekt beskattning.

Skatterna kallas indirekta därför att den som betalar in skatterna till staten (uppbördsmannen) inte är densamma som den som står för kostnaden (slutkonsumenten).


Det finns indirekta skatter i form av så kallade omsättningsskatter (mervärdesskatt) och punktskatter (extraskatt på vissa varor och tjänster).


KPMG kan erbjuda fullservice inom indirekt beskattning.
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt